Hestehoven barnehage

Velkommen til Hestehoven Barnehage

Vi er en foreldreeid heldagsbarnehage fint beliggende i Vårsetergrenda i Lillehammer. Barnehagen har 18 plasser fra 0 til 6 år og består av en avdeling. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljøet er variert og frodig og gir mange muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Vi er en stabil voksen personalgruppe med lang erfaring med barn.

Barnehagens visjon

Vi vil at Hestehoven Barnehage skal være en plass der alle blir sett, inkludert og får utvikle seg selv

 

Leser kartMed utgangspunkt i dette vil vi derfor arbeide aktivt med at barna skal oppleve trivsel, trygghet og omsorg gjennom oppmerksomhet og gode utviklingsmuligheter på alle plan.

 

Hestehoven Barnehage skal være et godt sted å være. Alle skal føle seg velkommen og godtatt i fellesskapet. Glede og humor skal ha en sentral plass i hverdagen. Vi har en kreativ profil, hvor vi ønsker at barnet skal få bruke hele seg og kunne uttrykke seg på mange forskjellige måter og på ulike arenaer.

 

Vi er mest mulig ute og bruker nærområdet aktivt året rundt.